Honey

Sunday, 30 March 2014

Poem:jb bahar too k chaa jaya jb .....

jb bahar toot k chaa jaya  jb jharna hr soo phoot  bahaein
jb munki iksha poori ho  jb zkhme judayi hm na sahein