Honey

Sunday, 16 March 2014

poem:doori sahi jaya na...

doori sahii jaya na
un kahii
kahii jaya na
meghaa barsa na
ansoo chalkaa na
dil bar bar ghabraya
jana piyaa kb ayaaa
lamha guzar na payien
panchi ur ur jayein