Honey

Tuesday, 11 March 2014

nazm:asy chali....

aisee chali praim bhari hawa
mn hath sa nikl jaya
chnryia sr sa sirk jaya