Honey

Monday, 3 February 2014

Ghazal : makhmalin hay marghzar..


makhmalin ha sabzazar  tum nhi ho..
mushkboo ha marghzar
tum nhi ho..
mudt k baad aj sawan khub barsa ha...
dil bi hua ha ashq baar tum nhi ho..
too nhi to hm ko nhi koi shay aziz
jata hein sooya daar k tum nhi ho...
ya saath choota q tera hath choota q..
hm hi hein qasoorvaar tum nhi ho..
vo chahtein murwto madarat ab kaha...
tum sa hein hazar yaar pr tum nahin ho...