Honey

Friday, 20 December 2013

taraa pyaar na...

tara pyar na dil ma bo de
yaksooyi,yaksooyi,yaksooyi
taraa pyaar na sudh budh kho de
aur haasil mujh ko ho gyi
yaksooyi,yaksooyi,yaksooyi