Honey

Tuesday, 14 January 2014

Nazm: ya hasin sham...

ya hasin sham
ya ropehla sa chand
par jaya na mand
ya sbha ka jhil mil tara
shaid na milaa dobara
aa sapno ka ik ghar kr lein
ao kuch pal amr kr lein