Honey

Wednesday, 22 January 2014

nazm: ghtaya jb bhi ...

ghataya jab bhi ati hein
tujha bhi sath lati hein
tjha jab choo k ati hein
mjha bhi gudgdati hein
tara hathon ki narmi ko
tera sanson ki garmi ko
gira mein bandh lati hein