Honey

Friday, 18 October 2013

Poem:Maraa mahrban

Chmqeela watan taraa
sheeshaa sa badan taraa
sureela bankpan taraa
                         Oh maraa mahrban
                         oh mara mahrban
Too mara marghzar
ma taree shakhsaar
taraa dam sa ha bahar
                         Oh maraa mahrban
                          oh maraa mahrban