Honey

Saturday, 26 October 2013

aa kash....

Aa kash ham bi milta
kisee aur se zmee par
kisee aur asman par
ya jism o jan khiltaa
Aa kash ham bi milta..