Honey

Wednesday, 28 May 2014

An effort to say in style of Punjabi folk songs..

piplaa bani nia teray patla patla daal
marhaja dhuni nia aa milsan muqdran naal
bazar vakaindian maikhan
sanoo maar mukaia laikhan
Piplaa bani nia teray patla ...
bazar vakaindi kheer
teray ishq ch leer o leer
pippla bani nia...
bazar vakaindi kheer
mahi turia aj kashmir
pipla bani nia...
bazar vakaindi kheer
Assi  jana aj kashmir
va pipla bani nia nia...
bazar vakainda khor
taray warga na koi or
pipla bani nia...
nimi nimi puraa ni waa
aa sanoo gul nal laaa
marhaja dhani nia..
nimi nimi chali aa rail
rab sadaa karsi mail
pipla buni nia teray patla patla daal
marhaja dhuni nia aa milsa muqdran naal