Honey

Sunday, 11 September 2016

na fone na message na hi kal tri ayi
ba bus se mri hasti bharti hui tanhayi